Blockflöjt Skåne

Om Blockflöjt Skåne

Blockflöjt Skåne är en fördjupande satsning som erbjuder undervisning och fler samspelsmöjligheter för barn och ungdomar som spelar blockflöjt. Projektet omfattar den nationella sommarkursen Glimåkra Blockflöjtsdagar, vårens höjdpunkt Blockflöjtsfesten i Kristianstad och Skånes Blockflöjtsakademi, som är en avancerad kurs för intresserade och talangfulla ungdomar.

I Skåne spelar ca 600 elever, varav ca 100 i åldern 13-19 år på Kulturskola. För att ta tillvara och utveckla all denna entusiasm har Kulturskolorna i Höör, Malmö och Lund startat satsningen Blockflöjt Skåne med stöd av Kulturrådet.

I satsningen ingår att bygga upp en regional verksamhet som både erbjuder fördjupad undervisning och samspelsmöjligheter för barn och ungdomar i glesbygd.

Projektet syftar till att synliggöra och lyfta blockflöjten som instrument och skapa fler mötesplatser för blockflöjtsspelande barn och unga. Satsningen omfattar rent konkret tre olika delar: Blockflöjtsfesten, Glimåkra Blockflöjtsdagar och Skånes Blockflöjtsakademi.

“Blockflöjten är ett gammalt instrument med anor från medeltiden. I Sverige finns åtskilliga högutbildade solister och hundratals musikälskande amatörer och framförallt ungdomar som brinner för just blockflöjt.”

Våra drivkrafter

Blockflöjt Skåne drivs av Kulturskolan Lund, Höörs Musikskola och Malmö Kulturskola med ett stöd av Regional Kulturskola och Kulturrådet.

Bakom Blockflöjt Skåne ligger blockflöjtisterna och lärarna Annie Lönngren, Emelie Roos, Pia Loman och Sofia Nelson. De utgör arrangörsgrupp för hela projektet.

Blockflöjt Skåne, projektledare

Blockflöjt Skåne samverkar med ett flertal aktörer som har olika roller i de olika arrangemangen.

Läs mer om våra arrangemang!