Blockflöjt Skåne

Glimåkra Blockflöjtsdagar logo

Glimåkra Blockflöjtsdagar

Blockflöjt Skåne samverkar med den ideella föreningen Flautissimo kring ett sommarläger på Glimåkra Folkhögskola. Glimåkra Blockflöjtsdagar har genomförts sedan 2016 och lockar varje år ca 50-80 deltagare från framförallt Skåne, men även övriga Sverige och Norden.

Lägret består av två delkurser. Den ena är en ensemblekurs riktad till de som är tolv år och uppåt och här spelar deltagarna i både stora som små ensembler med musik från blandade genrer. Den andra, solokursen, riktar sig till dem som studerar eller är intresserade av att studera en högre musikutbildning med blockflöjt.

Logo glimåkra blockflöjtsdagar
Logo Flautissimo
Logo musik i syd
Logo Blockflöjt Skåne

Glimåkra Blockflöjtsdagar 2024 arrangeras som ett samarbete mellan den ideella föreningen Flautissimo och Blockflöjt Skåne. Sommarlägret får aktivitetsstöd från Riksförbundet Unga Musikanter.

Våra senaste arrangemang